Poslovna misija

Ogleda se u sinergiji pozitivnih iskustava u domenu medija (u prilogu Reference i važniji projekti), oglašavanja i odnosa s javnošcu (PR) s ciljem suverenog, sadržajnog i svrsishodnog korišcenja medijskog prostora i sadržaja zarad postizanja potpunih efekata strateškog komuniciranja.

Cilj

Pružiti što je moguce kvalitetnije usluge klijentima, inovativno i kreativno prepoznatljivih karakteristika, što ce u konacnici imati za cilj najveci moguci ROI korisnika naših usluga.

Tržište

BiH, ali i svi oni klijenti iz javnog, privatnog i NVO sektora koji pokazuju namjere ostvarenja njihovih interesa u BiH, a za što su im potrebne usluge primjene strateškog komuniciranja i kreiranja medijskog sadržaja.

Tražite PR?
Kontaktirajte nas i dopustite da zajedno izgradimo Vaš brand

Fabrika dobrih vijesti

Kao što je pronalazak štamparije značio civilizacijsku promjenu, tako je pojava socijalnih mreža trajno promijenila komunikaciju među ljudima.

Piše Adis Hasaković
Tražite PR?
Kontaktirajte nas i dopustite da zajedno izgradimo Vaš brand
Kontaktirajte nas