Poslovna misija

Ogleda se u sinergiji pozitivnih iskustava u domenu medija, oglašavanja i odnosa s javnošću (PR) s ciljem suverenog, sadržajnog i svrsishodnog korištenja medijskog prostora i sadržaja zarad postizanja potpunih efekata strateškog komuniciranja.

Cilj

Pružiti što je moguće kvalitetnije usluge klijentima, inovativno i kreativno prepoznatljivih karakteristika, što će u konačnici imati za cilj najveći mogući ROI (povrat investicije) korisnika naših usluga.

Tržište

Svi oni klijenti iz javnog, privatnog i NVO sektora koji pokazuju namjere ostvarenja njihovih interesa, a za što su im potrebne usluge primjene strateškog komuniciranja i kreiranja medijskog sadržaja.

Tražite PR?
Kontaktirajte nas i dopustite da zajedno izgradimo Vaš brand

Fabrika dobrih vijesti

Kao što je pronalazak štamparije značio civilizacijsku promjenu, tako je pojava socijalnih mreža trajno promijenila komunikaciju među ljudima.

Piše Adis Hasaković
Tražite PR?
Kontaktirajte nas i dopustite da zajedno izgradimo Vaš brand
Kontaktirajte nas