we_hero_culcar_collabjpg

ProCredit Bank i Evropski investicijski fond potpisali prvi COSME sporazum u Bosni i Hercegovini

30.11.2017

 

Sarajevo, 30. novembar 2017. - ProCredit Bank i Europski investicijski fond potpisali su prvi sporazum o finansiranju malih i srednjih privrednika u Bosni i Hercegovini iz fonda garantne linije COSME u ukupnoj vrijednosti od 30 miliona eura. Ova garantna linija omogućava ProCredit Bank da svojim klijentima sa pozitivnim poslovnim referencama ponudi povoljne kredite sa značajno smanjenim zahtjevima za kolateralnom pokrivenošću.

Krajnji rezultat ovog sporazuma je preuzimanje kreditnog rizika za oko 300 bosanskohercegovačkih malih i srednjih preduzeća u periodu od tri godine.

Izvršni direktor Europskog investicijskog fonda, Pier Luigi Gilibert izjavio je: „EIF je oduševljen potpisivanjem prvog COSME sporazuma za podršku malom i srednjem poduzetništvu u Bosni i Hercegovini. Podrška biznisu i kreiranje radnih mjesta te rast, središte su EIF-ove strategije i ova nova tranša doprinijet će otvaranju radnih mjesta i privrednom rastu u Bosni i Hercegovini te širom Europe.“

Evropska komesarka za unutrašnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja preduzeća, Elżbieta Bieńkowska  rekla je: „Pristup finansiranju ostaje bitna prepreka za mala i srednja preduzeća. Današnji sporazum sa ProCredit Bank je savršen primjer kako Evropska unija podržava male kompanije koje ulažu u poticanje privrednog rasta i otvaranje novih radnih mjesta.“

Amel Agić, Izvršni direktor ProCredit Bank, istakao je sljedeće: „Ponosni smo što svojim klijentima, malim i srednjim preduzećima za koje vjerujemo da su generatori širokih društvenih i ekonomskih promjena u zemlji, možemo omogućiti lakši pristup sredstvima koja su im potrebna za razvoj biznisa. Zahvaljujući podršci EIF-a, kroz garantnu liniju COSME, ProCredit Bank je u mogućnosti ponuditi još povoljnije uslove kreditiranja poput smanjenja zahtjeva za kolateralnom pokrivenošću.“

Za više informacija o COSME garantnoj liniji, molimo posjetite stranicu ProCredit Bank BiH, www.procreditbank.ba ili pozovite Call centar Banke na 033/250-950.

 

O EIF-u

Evropski investicijski fond (EIF) je dio grupacije Europske investicijske banke. Njegova centralna misija je podrška europskim vrlo malim, malim i srednjim preduzećima olakšavajući im pristup finansijskim sredstvima. EIF daje i razvija garancije za podršku poduhvatima i rastu kapitala, kao i mikrofinansijske instrumente koji posebno targetiraju ovaj segment tržišta. U ovoj svojoj ulozi, EIF pospješuje ciljeve EU kroz podršku inovacijama, istraživanju i razvoju, poduzetništvu, rastu i zapošljavanju. Više informacija o radu EIF-a možete pročitati ovdje.

 

O ProCredit Bank BiH

ProCredit Bank je razvoju orijentisana komercijalna banka specijalizirana za rad sa malim i srednjim preduzećima. ProCredit Bank BiH je dio ProCredit grupacije sa sjedištem u Frankfurtu, Njemačka. Banka je u apsolutnom vlasništvu ProCredit Holdinga, majčinske kompanije ProCredit grupacije. Dioničari ProCredit Holdinga uključuju strateške investitore, Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest te renomirana imena poput fondacije DOEN, KfW i IFC (dio grupacije Svjetske banke). ProCredit Bank BiH u potpunosti u svom poslovanju prakticira i promoviše grupacijske vrijednosti poput transparentnosti u komunikaciji sa klijentima i pružanju usluga koje su bazirane kako na razumijevanju potreba svakog klijenta, tako i na stručnim finansijskim analizama.

 

O COSME

COSME je Program EU za konkurentnost poduzetnika i malih i srednjih preduzeća (SME) koji je aktivan od 2014. do 2020. sa ukupnim budžetom od 2.3 milijarde. Najmanje 60% programa posvećeno je olakšavanju pristupa finansijskim sredstvima za male i srednje privrednike u Evropi kroz dva finansijska instrumenta. COSME Loan Guarantee Facility podržava garancije i kontragarancije finansijskim institucijama kako bi omogućili više kredita za mala i srednja preduzeća. COSME program također investira kroz COSME Equity Facility for Growth- radi se o dioničkim fondovima koji osiguravaju rizični kapital malim i srednjim kompanijama uglavnom u fazama rasta. Program COSME temelji se na uspjehu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) (20017-2013) koji je osigurao više od 21 milijardu eura kredita i 3 milijarde potencijalnog kapitala za gotovo 400.000 malih i srednjih preduzeća u Europi.

Poduzetnici mogu kontaktirati odabrane finansijske institucije u svojoj zemlji za pristup garantnim linijama EU na http://www.access2finance.eu/

Kontakti za medije:

EIF: David Yormesor

Tel: +352 42 66 88 346, E-mail: d.yormesor@eif.org

 

ProCredit Bank: Elma Čavčić

Tel: +387 33 250 950, E-mail: e.cavcic@procreditbank.ba

 

Europska komisija: Siobhan Millbright

Tel: +32 22964976, E-mail: siobhan.millbright@ec.europa.eu