we_hero_culcar_collabjpg

Investicije i transformacije biznis modela ProCredit Bank BiH već dali rezultate: Kreditni portfolio Banke u dijelu malih i srednjih preduzeća porastao za 21% zaključno s novembrom 2017

21.12.2017

 

ProCredit Bank BiH organizirala novogodišnji razgovor s novinarima

 

 

Sarajevo, 21. decembar/prosinac 2017. - U Bosni i Hercegovini trenutno su u zamahu transformacije biznis modela poslovanja ProCredit Banke koje omogućavaju rast i razvoj banke, kao što je to bio slučaj u cijeloj grupaciji, a pogotovo u zemljama regiona, naglašeno je danas na novogodišnjem druženju članova Uprave ProCredit Bank Bosne i Hercegovine sa novinarima koje je održano u Sarajevu. Također, kreditni portfolio Banke u dijelu malih i srednjih preduzeća porastao je za 21% zaključno sa novembrom 2017. godine u odnosu na isti period lani. Kvalitet kreditnog portfolia banke se konstantno poboljšava. Kvalitet kreditnog portfolia je trenutno iznad tržišnog prosjeka, što ukazuje na stabilnost i dugoročnu viziju poslovanja Banke, navodi se u saopćenju za javnost ProCredit Bank.

 

U razgovoru sa novinarima članovi Uprave ProCredit Bank- Edin Hrnjica, Generalni direktor, Amel Agić, i Amir Salkanović, Izvršni direktori, kazali su da se transformacija biznis modela ogleda prije svega u investicijskom ciklusu usmjernom na digitalizaciju i poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, a što će omogućiti rasti i razvoj, te jačanje kvaliteta kreditnog portfolia banke. Primjenom istog modela transformacije poslovanja sve ProCredit Banke u zemljama okruženja bilježe konstantan rast kreditnog i depozitnog portfolia.

Istaknuto je da je usljed uticaja principa društvene odgovornosti banka u tekućoj godini pristala na niže tržišno uvjetovane marže kako bi u potpunosti akcenat stavila, ne na čisti profit, nego na podršku stabilnim malim i srednjim privrednicima koji plaćaju poreze državi i izmiruju sve svoje obaveze u skladu sa zakonom te doprinose razvoju bosanskohercegovačke ekonomije.

Posvećena pronalaženju inovativnih rješenja u cilju pružanja što više mogućnosti klijentima da preuzmu upravljanje svojim finansijama, ProCredit Bank je kreirala uvjete za snažniji razvoj sektora pružanja usluga prema privatnim licima sa ciljem jednostavne, sigurne, brze i cjenovno povoljne usluge.

U 2017. godini investirano je u razvoj web platforme za rad sa fizičkim licima www.procreditbank-direct.com u koju je primjenom inovacija uključena jedinstvena ponuda da se za 10 KM dobija tekući račun, štedni račun, internet bankarstvo, debitna kartica, e-mail izvodi, i obavljanje 20 plaćanja u zemlji bez ikakvih provizija. U razgovoru je istaknuto da je još 2015. godine ProCredit Bank bila prva banka u Bosni i Hercegovini koja je otvorila samouslužnu Zonu 24/7.

Kao prva banka u Bosni i Hercegovini, ProCredit Bank, je ušla i u proces digitalne transformacije, nastojeći konstantno svojim klijentima olakšati dolazak u poslovnicu. Pored mašina koje omogućavaju polog kovanica, uloženo je i u nabavku bankomata koji klijentima omogućavaju da izvrše polog i isplatu novčanica u eurima.

U cilju pojednostavljenja dostupnosti i funkcionalnosti bankarstva, investirali smo i u razvoj mobilnog bankarstva sa opcijom da korisnik potpuno samostalno blokira i odblokira svoju debitnu karticu, izmijeni dnevni limit svoje kartice i drugim opcijama. Na ovaj način, banka pruža još jednu mogućnost klijentima da preuzmu upravljanje svojim finansijama.

ProCredit Grupacija koja posluje u zemljama Istočne i Jugoistočne Euope vrlo je stabilna. Za to su se pobrinuli respektabilni dioničari ProCredit Holdinga, kao što su KfW, IFC, TIAA, DOEN, itd. Prema finansijskim rezultatima grupacije sa 3. kvartalom 2017. godine, ProCredit grupacija nastavila je rasti tako da su rezultati premašili očekivanja grupe. Tako je na nivou Grupacije kada su u pitanju krediti preko 30.000 eura, što se smatra ciljnim segmentom, portfolio rastao za  12.9% u odnosu na isti period prošle godine. Cjelokupni portfolio zabilježio je rast od oko 5,6%, a taj iznos bi bio i veći da se Grupacija nije opredijelila za planirano smanjenje kredita za potrošačke namijene (krediti do 30.000 EUR).

Istaknut je značaj njemačkog kapitala, tj. stabilnost poslovanja cijele  grupacije za ProCredit Bank BiH. “ProCredit Holding je jedini dioničar naše banke koja ima punu podršku vlasnika i dioničara u Frankfurtu. Dokaz tome je i dokapitalizacija u visini od 2 miliona eura s kojom ProCredit Bank BiH ima punu podršku Holdinga da ostvari svoje ciljeve”, istakao je Amir Salkanović.

ProCredit Bank će nastaviti i u 2018. godini sa ulaganjem u poboljšanje usluga u pravcu rasta kreditnog portfolia u segmentu malih i srednjih preduzeća, omogućavanja pristupa fondovima EU, stalnih ulaganja u modernizaciju i opremljenost Zona 24/7 te elektronskih kanala. “Nastavit će se sa ulaganjem u obuku i razvoj zaposlenika, gdje za rezultat imamo razvijen sistem zapošljavanja kroz ProCredit Entry Programme koji predstavlja bazu za zaposlenje u našoj instituciji, gdje svaki zaposlenik banke ima mogućnost pohađanja kurseva engleskog jezika i naknadnog obrazovanja i razvoja kroz jednogodišnju bankarsku akademiju namijenjenu svim zaposlenicima banke, kao i kroz trogodišnju menadžersku akademiju u Furth-u u Njemačkoj”, kazao je Amel Agić.

Banka će također nastaviti sa aktivnostima na promociji principa društvene odgovornosti, kao što su angažman na implementaciji internih ekoloških mjera te daljni podsticaj klijenata da ulažu u ekološki održive projekte kroz stimulativne kamatne stope Tu su i implementacija credit risk standarda i kvalitetna i odgovorna finansijska analiza, implementacija novih IFRS 9 standarda, obezbjeđivanje međunarodnih garantnih linija koje će omogućitii lakši pristup finansiranju inovativnim preduzećima, osnaživanje regionalne saradnje na nivou Jugoistočne i Istočne Evrope kroz formulisanje stimulativnih provizija za međunarodni prilive i odlive, osnaživanje klijenata da samostalno upravljaju sopstvenim finansijama i ne zavise od rada finansijskih institucija, te na koncu ono na što su u ProCredit Bank naročito ponosni, a to je finansijska edukacija u domeni štednje i izbjegavanje potrošačkog kreditiranja, čime se izbjegavaju problemi prezaduživanja kako kompanija, tako i stanovništva.

 

O ProCredit Bank BiH

 

ProCredit Bank je bila prva međunarodna banka koja je došla u, tada već ratom razorenu, Bosnu i Hercegovinu čija se privreda dosta teško oporavljala. Bila je to 1997. godina i ProCredit Grupacija je vidjela mogućnost razvoja te je poslala svoje eksperte koji su analizirajući tadašnje tržište ponudili rješenje u vidu finansiranja malih privrednika. Tokom godina banka se specijalizirala za mala i srednja preduzeća, koja su ujedno  stvarni generator razvoja privrede, koja posluju regularno, blagovremeno izmiruju svoje obaveze, zapošljavaju nove radnike, unapređuju kvalitet života zajednice, izvoze itd. Danas sa ProCredit Bank posluju jake, stabilne i prepoznatljive bh kompanije.

ProCredit Bank već godinama čini iznimne napore da upravo njima omogući pristup neophodnim sredstvima za unapređenje poslovanja, pa tako danas našim klijentima nudimo pristup kreditnim linijama sa dosta nižim kamatnim stopama te garantnim linijama koje značajno reduciraju zahtjeve za kolateralnom pokrivenošću. Već duži period banka nudi finansiranje kroz kreditne/garantne linije Europske unije, Svjetske banke i USAID-a. Također, s ciljem poticanja izvoza domaćim privrednicima ProCredit Bank nudi najbolje cijene međunarodnog platnog prometa gdje se posebno izdvaja plaćanje prema sestrinskim bankama iz ProCredit Grupacije,  2.5 eura po transakciji.

ProCredit Bank BiH je dio ProCredit Grupacije sa sjedištem u Frankfurtu, Njemačka. Banka je u apsolutnom vlasništvu ProCredit Holdinga, majčinske kompanije ProCredit grupacije. Dioničari ProCredit Holdinga uključuju strateške investitore, Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest te renomirana imena poput fondacije DOEN, KfW i IFC (dio grupacije Svjetske banke).