we_hero_culcar_collabjpg

HIFA OIL uvela novi ISO standard

05.01.2018

 

Tešanj, 5. januar 2018. - Nakon višemjesečne pripreme, edukacije QA tima i svih uposlenih, u kompaniji HIFA OIL obavljen je recertifikacijski audit čime je usvojena nova verziju standarda ISO 9001:2015. Kompletan audit obavila je certifikacijska kuće TÜV SÜD.

 

“HIFA OIL Tešanj je 2003. godine bila prva firma u ovoj branši koja je prepoznala značaj uvođenja sistema kvaliteta u svoje poslovanje. Zahvalio bih se menadžmentu i svim uposlenicima na znanju i trudu koji su zajednički uložili kako bi i ovaj put postigli sjajan rezultat”, kazao je Venan Hadžiselimović izvršni direktor HIFA OIL.

U martu ove godine očekuje se i prelazak na novu verziju standarda ISO 14001:2015, kojeg ova firma također ima već 5 godina i među prvima je u ovoj branši sa ovim certifikatom u BiH. 

U toku su pripreme za prilagođavanje dokumentacije i pripreme za izvođenje internih audita kako bi se moglo provesti preispitivanje EMS-a od strane najvišeg rukovodstva što je uslova za recertifikacijski audit.

Osim standarda sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001), HIFA - OIL je od ranije svoje poslovanje uskladila sa i sa standardom zaštite okoliša (ISO 14001).