we_hero_culcar_collabjpg

Povećan interes njemačkih kompanija za saradnju sa BH. kompanijama

17.06.2018

 

Susreti predstavnika njemačke industrije i dobavljača Zapadnog Balkana 

                          

Sarajevo/Frankfurt am Main, 17. juni 2018. – U Frankfurtu na Majni će se 19. juna ove godine održati četvrta po redu „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana“ sa ciljem organiziranja susreta između predstavnika kompanija njemačke industrije i dobavljača iz zemalja Zapadnog Balkana. Od ukupnog broja prijavljenih čak jedna trećina firmi su bosanskohercegovačke, a dvije najbolje ocijenjene su iz Bosne i Hercegovine.

 

Od 112 aplikanta iz Bosne i Hercegovine, 51 su bili uspješni, što je potvrda povećanog interesa njemačke industrije za dobavljače u Bosni i Hercegovini, te Zapadnom Balkanu uopće, navodi se u saopćenju ProCredit Bank BiH čiji je jedini dioničar ProCredit Holding, jedan od partnera projekta. 

Konferencija ove sourcing-inicijative za Zapadni Balkan je projekat Saveznog udruženje za upravljanje materijalima, nabavku  i logistiku (BME), Saveznog ministarstva za privrednu saradnji i razvoj (BMZ), Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi), te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK) u zemljama učesnicama.

Dosadašnje inicijative doprinijele su uspostavi poslovnih odnosa za veliki broj njemačkih kompanija kod dobavljača iz Zapadnog Balkana. Shodno tome, cilj je i ovaj put dovesti za stol što je moguće više boljih i kvalitetnijih partnera dvije zainteresirane strane. Fokus ovogodišnje inicijative je na dobavljačima za proizvodnju metalnih, plastičnih i elektro komponenti i proizvoda za najširi spektar njemačke automobilske industrije.

“Sudjelovanje čak 51 preduzeća koja su prošla uspostavljene kriterije upućuje na povećan interes njemačkih kompanija za saradnju sa bosanskohercegovačkim malim i srednjim preduzećima. S druge strane, na osnovu iskustva koje smo stekli u razgovorima sa predstavnicima kompanija ovdje, možemo kazati da je šansa prepoznata i sa bosanskohercegvačke strane. Drago nam je da je 6 naših klijenata uspješno prošlo proces selekcije. ProCredit Bank u potpunosti podržava ovakve inicijative kao partner koji pomaže da kvalitetne kompanije budu na izvoru informacija koje su od izuzetne važnosti za njihovo poslovanje. Stvarni benefit svakog uspješno okončanog razgovora u Frankurtu će biti novi posao, nova saradnja, izvoz i nova radna mjesta. To je ono što nas dodatno motivira da istrajemo u posvećenosti ukupnom razvoju bosanskohercegovačke privrede sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća”, ističu u ProCredit Bank BiH.

Kao njemačka banka u Bosni i Hercegovini, zajedno sa partnerom AHK BiH rađeno je na akviziciji i provodile su se konsultacije sa klijentima banke na ovu temu. Tako je održan i sastanak “ProCredit Bank BiH poslovne mreže” sredinom aprila u Banjoj Luci gdje je govoreno o važnosti inicijative i mogućnostima koje sam događaj kao takav daje za privrednike iz Bosne i Hercegovine, zatim kako aplicirati, šta se sve od njih očekuje na razgovorima, itd.

Inicijativom su obuhvaćene kompanije iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije.

 

O ProCredit Bank BiH 

ProCredit Bank je bila prva međunarodna banka koja je došla u, tada već ratom razorenu, Bosnu i Hercegovinu čija se privreda dosta teško oporavljala. Bila je to 1997. godina i ProCredit grupacija je vidjela mogućnost razvoja te je poslala svoje eksperte koji su analizirajući tadašnje tržište ponudili rješenje u vidu finansiranja malih privrednika. Tokom godina banka se specijalizirala za mala i srednja preduzeća, koja su ujedno  stvarni generator razvoja privrede, koja posluju regularno, blagovremeno izmiruju svoje obaveze, zapošljavaju nove radnike, unapređuju kvalitet života zajednice, izvoze itd. Danas sa ProCredit Bank posluju jake, stabilne i prepoznatljive bh kompanije. ProCredit Bank već godinama čini iznimne napore da upravo njima omogući pristup neophodnim sredstvima za unapređenje poslovanja, pa tako danas našim klijentima nudimo pristup kreditnim linijama sa dosta nižim kamatnim stopama te garantnim linijama koje značajno reduciraju zahtjeve za kolateralnom pokrivenošću.Već duži period banka nudi finansiranje kroz kreditne/garantne linije Europske unije, Svjetske banke i USAID-a.Također, s ciljem poticanja izvoza domaćim privrednicima ProCredit Bank nudi najbolje cijene međunarodnog platnog prometa gdje se posebno izdvaja plaćanje prema sestrinskim bankama iz ProCredit grupacije,  2.5 eura po transakciji. ProCredit Bank BiH je dio ProCredit grupacije sa sjedištem u Frankfurtu, Njemačka. Banka je u apsolutnom vlasništvu ProCredit Holdinga, majčinske kompanije ProCredit grupacije. Dioničari ProCredit Holdinga uključuju strateške investitore, Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest te renomirana imena poput fondacije DOEN, KfW i IFC (dio grupacije Svjetske banke). Više na www.procreditbank.ba.