we_hero_culcar_collabjpg

ZADA Pharmaceuticals uspješno obnovila EU GMP certifikat – najviši standard za proizvodnju lijekova

18.03.2024

 

Lukavac, 18. mart 2024. – ZADA Pharmaceuticals d.o.o., vodeći bosanskohercegovački proizvođač lijekova sa stopostotnim domaćim vlasništvom, uspješno je obnovila EU GMP certifikat. Riječ je o najvišem standardu za proizvodnju lijekova o kojem brine Evropska agencija za lijekove (EMA), a koja koordinira inspekcije kako bi provjerila usklađenost s ovim standardima i koja igra ključnu ulogu u usklađivanju GMP (Dobre proizvođačke prakse) aktivnosti na razini Evropske unije (EU), navodi se u saopštenju za medije farmaceutske kompanije ZADA Pharmaceuticals iz Lukavca.

Prvi EU GMP kompanija je dobila u maju 2019. godine, a ovo je drugo po redu obnavljanje ovog zahtijevnog certifikata. Audit je vršila Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Inače HALMED je jedno od najpriznatijih inspekcijskih tijela u EU i članica je Mreže  Pharmaceutical Inspection Convention i Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) koja predstavlja konvenciju regulatornih tijela koju čine 52 države uključujući EU, SAD i Japan, a ujedno je i jedna od prvih osam članica EU čiju inspekciju je priznala Američka uprava za hranu i lijekove (engl. Food and Drug Administration, FDA). 

  • Ovo je još jedan veliki uspjeh za ZADA Pharmaceuticals i potvrda našoj sposobnosti da isporučimo najviši mogući kvalitet za sve naše farmaceutske proizvode, a što ujedno čini i bosanskohercegovačku farmaceutsku industriju značajnijom i važnijom. ZADA Pharmaceuticals je jedan od rijetkih domaćih  proizvođača koji je u poziciji da kontrolira kompletan tehnološki proces, od odabira i ulaska sirovina, preko  proizvodnje, pa do pakovanja i distribucije, a vrhunska tehnologija pozicionirala je kompaniju u sam vrh farmaceutskih industrija. Lideri smo u specijaliziranom postupku izrade lijekova u kojem se  primjenjuje visokosofisticirana tehnologija vlažne granulacije, i to nam omogućava najviši nivo kvaliteta svih proizvodnih kapaciteta, ističu u kompaniji. 

ZADA Pharmaceuticals naročito je poznata po tzv. Rx grupi lijekova koji se koriste za liječenje kardiovaskularnih bolesti. Vodeći proizvodi ZADA Pharmaceuticals iz ove skupine su lijekovi za liječenje krvnog pritiska Corrigo (nebivolol) - selektivni blokator beta adrenergičkih receptora, zatim Atenzio (Valsartan) i Atenzio plus (Valsartan / HCT) - antagonisti angiotenzin II receptora u kombinaciji sa tiazidnim diuretikom. Također, sve više je tražen i lijek za liječenje povišenih lipida u krvi, lijek Benefit (rosuvastatin), statin.

Pored kardiovaskularne grupe lijekova ZADA Pharamaceutcals je razvila grupu lijekova za liječenje sistemskih infekcija u koje spadaju Nifuran (nitrofurantoin) i Ciprozad (ciprofloksacin) antibiotici, te posebno zanimljive proizvode iz CHC (Consumer Healthcare) grupe kao što su Prosta Balance, Beta G kids, Relaxan, te OTC proizvodi - Spazmol, Paracetamol ZADA, Rhinozad.

Investiranje u istraživanje i razvoj (R&D) pozicioniralio je kompaniju kao farmaceutsku industriju prepoznatljivu po vlastitim formulacijama i tehnološkim pristupima za proizvodnju generičkih lijekova sa dodanim vrijednostima. Linija dodataka prehrani sa različitim formulacijama jedinstvenim na tržištu, proizvodi se uz primjenu potpuno istih standarda kao i kod proizvodnje lijekova. Kompanija trenutno zapošljava 150 radnika. Pored važećih EU smjernica Dobre Proizvođačke Prakse (EU GMP) i standarda EN ISO 9001, kvalitet je osiguran i internim standardima u skladu sa Poslovnikom kvaliteta ZADA Pharmaceuticals.

 

Za zdravije generacije!