we_hero_culcar_collabjpg

Okončan Konkurs Udruženja «Isa-beg Ishaković», poznata imena dobitnika nagrada

30.04.2024

 

Sarajevo, 30. april 2024. -  Studenti Amila Čengić, Faris Filipović i Lamija Keso dobitnici su nagrada za najbolje pisane radove na temu „Kulturno-civilizacijski doprinos Isa-bega Ishakovića u našoj prošlosti“, u okviru Konkursa kojeg je raspisalo Udruženja «Isa-beg Ishaković». Odluku je donio žiri u sastavu prof. dr. Faruk Taslidža sa Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru, dr. Hana Younis sa Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i mr. Emina Mostić sa Orjentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu.

 

Poziv za pisanje radova raspisan je 1. februara i trajao je do 3. marta 2024. godine. Upravo je ovaj vremenski period uzet i simbolično za provedbu Konkursa jer je vakufnama Isa-bega Ishakovića, koja je zapravo dokument koji nam daje vjerodostojne podatke o osnivanju Sarajeva, napisana u mjesecu džumade-l-ula 866. godine, tj. između 1. februara i 2. marta 1462. godine, i prvi je pisani dokument o graditeljskoj djelatnosti na ovim prostorima.

Udruženje je u tu svrhu osiguralo i novčane nagrade, prva nagrada iznosi 800 KM, druga nagrada 600 KM, a treća nagrada 400 KM.

Prvonagrađena Amila Čengić napisala je rad pod naslovom „Za prvo pismo, hvala Vam!“, drugoplasirani Faris Filipović dostavio je rad „Isa-beg Ishaković – bosanski Krajišnik, sandžakbeg i osnivač grada“, a treće mjesto osvojila je Lamija Keso za esej „O kulturno-civilizacijskom doprinosu Isa-bega Ishakovića u našoj prošlosti“.

Prvi rad ocijenjen je kao odlična idejna nit sa događajem iz sadašnjosti povezan sa prošlošću. Radi se o izvrsnom literarnom radu koji ima elemente naučnosti. „Rad je odlično izbalansiran, originalan pristup temi. Ona postavlja ogradu (‘erce-begovi mlinovi npr), lijepo uklopljen citat iz vakufname, suptilno. Iako literarni, rad je zaokružen, ima početak i kraj“, navodi se u ocjeni žirija.

Kod drugog rada, radi se o naučnom eseju. Ističe različite perspektive i pristupe određenim problemima vezanim za Isa-bega. Treći rad je također koncipiran kao naučni. Autor je pokazao izvrsno znanje sa dosta navedenih historijskih činjenica i uglavnom ih dobro koristi, ocjena je žirija.

“Priželjkivali smo veći broj radova od 13 koliko je prijavljeno. Ipak, možemo biti zadovoljni. Moramo kao društvo više raditi na afirmaciji pisanja i pisane riječi, ne samo na ovu nego i na ostala teme. Radovi koji su pristigli su ponudili nekoliko perspektiva tretiranja pomenute teme, obradivši je veoma argumentirano i utemeljeno. Za pohvalu je i to da je kroz većinu radova zajednička nit bila afirmacija pozitivnih vrijednosti”, ističu u Udruženju Isa-beg Ishaković.