we_hero_culcar_collabjpg

Učešćem u C2C projektu Pet Servis postao prvi bosanskohercegovački proizvođač alternativnog goriva

24.05.2024

 

U proteklih godinu dana provedbe Challenge to Change 3.0 projekta inovativnih ideja intenzivno smo radili zajedno sa korisnicima grantova, tj. kompanijama, sa ciljem da zajedno doprinesemo smanjenju nezaposlenosti, povećanju konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Rezultati u konkretnim slučajevima su vidjljivi već sada. U periodu koji je pred nama predstavit ćemo korisnike projekta, njihova iskustva i benefite koje su ostvarili u saradnji s nama.

 

Kompanija Pet Servis d.o.o. bavi se otkupom, sortiranjem i trgovinom iskoristivim otpadom što obuhvata razne vrste papira i plastike. Prerađuju plastiku do poluproizvoda.

U martu ove godine kompanija je obilježila 10 godina uspješnog poslovanja. Investiraju u mašine za sortiranje otpada kao i u vozni park za prikupljanje otpada, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg zbrinjavanja otpada na ekološki prihvatljiv način.

Na samom početku firma je brojala samo dvoje zaposlenih, međutim kako se posao vremenom širio rastao je i broj zaposlenih. Trenutno broje više od 30 zaposlenih.

“Ideja o kupovini šredera postojala je dugo a poziv za prijave na Projekat C2C je došao u pravo vrijeme. Odlučili smo aplicirati sa projektom ‘Šrediranje otpada u svrhu dobijanja alternativnog goriva’. Projektom ćemo maksimizirati zaštitu okoliša smanjenjem legalnih i divljih deponija”, ističu u kompaniji.

Ukupna vrijednost projekta je 204.824,30 KM od čega C2C finansira oko 30%.

“Učešćem u projektu postali smo prvi bosanskohercegovački proizvođač alternativnog goriva. Šrediramo neiskoristivi otpad koji dalje ide na spaljivanje. U toku trajanja projekta zaposlili smo pet novih radnika, a u planu su nova zapošljavanja zbog povećanja obima posla”, pojašnjavaju u kompaniji.

C2C projekat kompaniji je otvorio mnoga vrata u poslovnom svijetu. Nabavili su dodatnu opremu za unaprijeđenje procesa proizvodnje što se posebno ogleda u brzini spremnih količina za isporuke prema kupcima. Pri tome, treba istaći podršku domaćih kompanija. “Ponekad se desi da zbog jedne vrste posla zanemarimo drugu ili jednostavno smatramo da nije pravo vrijeme za realizaciju. Značaj podrške C2C fonda se ogleda upravo u tome da se u tom momentu odvažimo za novi korak u poslovanju. Važno je da imate dobro razrađenu ideju a sigurni smo da podrška neće izostati”, navode u komapaniji Pet Servis d.o.o. .